Fagron innovaties

Onlangs is de productie van lang houdbare voorgevulde injectiespuiten gestart. Deze glazen RTA-spuiten worden ontwikkeld in onze nieuwe bereidingsapotheek.
Vanuit Fagron adviseren we artsen en apothekers om patiënten goed te informeren over de gebruiksinstructies van de unit dose neusspray.
Heeft u de frisse verpakkingen van het uitgebreide assortiment aan Chloorhexidine- en Natriumfluoride mondspoelingen al ontdekt?

Verstrekkingsstatus bereidingen 2016

ma, 21/12/2015

Op 13 november jl. heeft de KNMP de door de zorgverzekeraars vastgestelde landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen gepubliceerd, die op 1 januari 2016 van kracht wordt. Conform het bericht van Zorgverzekeraars Nederland in november hebben zorgverzekeraars gezamenlijk afgesproken welke apotheekbereidingen worden vergoed.

Op meerdere wijzen hebben wij ons in 2015 hard gemaakt voor het in vergoeding blijven van bereidingen die essentieel zijn voor zorg op maat. Ondanks alle commotie en inspanningen komt per 1 januari een groot aantal bereidingen alsnog niet voor vergoeding in aanmerking. Dit betreuren wij enorm. Onze strijd voor medicatie op maat is nog niet gestreden! Daarmee gaan we door, ook in 2016!

Wel of niet vergoed? 
Ook al zijn we het inhoudelijk niet eens met de beslissingen en is de reden van niet vergoeden (verstrekkingsstatus ‘N’) niet gegeven, toch willen we u zo volledig mogelijk informeren. Daarom vindt u hier het overzicht verstrekkingsstatus alle bereidingen Fagron en de GMP bereidingsapotheken. Gelukkig is er ook een aantal bereidingen dat in tegenstelling tot berichtgeving begin 2015, in 2016 wel in vergoeding blijft (verstrekkingsstatus ‘F’). Maar wat doet u nu bij al die producten die op ‘N’ staan?

Zelf betalen of zoektocht naar alternatieven?
Een aantal patiënten zal accepteren dat ze zelf moeten betalen voor de bereidingen. We hopen dat u dit in eerste instantie overlegt met uw patiënt. We beseffen dat voor een deel van de patiënten een zoektocht start naar een product dat wel wordt vergoed. Hierin willen we u uiteraard daar waar mogelijk ondersteunen. Voor veelvoorkomende bereidingen hebben we dan ook adviezen opgesteld voor alternatieven die wél worden vergoed.

Advies over alternatieven
Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een passend alternatief voor de TCA 0,1% simplex basiszalf of de Vaselinecarbomeercrème? Dan hebben we daarvoor een aantal mogelijkheden voor u uitgewerkt, waarover we u graag nader informeren. Wat betreft deze alternatieven willen we benadrukken dat het niet gaat om farmaceutische equivalenten, maar om farmaceutische alternatieven. Een alternatief kan volgens ons niet voor een gehele groep patiënten worden voorgesteld. Het voorgestelde alternatief zal per patiënt, per behandeling, door de arts en/of apotheker moeten worden beoordeeld op geschiktheid in de betreffende situatie.

Heeft u vragen over deze alternatieven of loopt u in de praktijk tegen andere problemen aan, laat het uw vaste contactpersoon weten of stuur een e-mail naar taxe@fagron.nl. Wij hopen dat u zich, met ons, blijft inzetten voor zorg op maat! Ook in 2016!