Fagron innovaties

Vanuit Fagron adviseren we artsen en apothekers om patiënten goed te informeren over de gebruiksinstructies van de unit dose neusspray.
Heeft u de frisse verpakkingen van het uitgebreide assortiment aan Chloorhexidine- en Natriumfluoride mondspoelingen al ontdekt?
Onlangs is de productie van lang houdbare voorgevulde injectiespuiten gestart. Deze glazen RTA-spuiten worden ontwikkeld in onze nieuwe bereidingsapotheek.

Verbazing wijziging verstrekkingstatus Doorgeleverde Bereidingen

do, 05/03/2015
Hierbij willen we reageren op de taxebrief van 25 februari jl. waarin wordt aangegeven dat zorgverzekeraars een groot aantal doorgeleverde bereidingen per 1 maart niet meer vergoeden*. 
Dit verbaast ons!
 
In 2014 zijn we gestart doorgeleverde bereidingen van onze partners aan te melden bij de Z-Index voor opname in de G-Standaard. Dit met de intentie medicatiebewaking en transparantie in vergoedingsproces te faciliteren, nooit te frustreren!  
 
Herbeoordeling Zorgverzekeraars Nederland 
Zorgverzekeraars hebben in 2014 toegezegd alle producten die in de G-Standaard zijn opgenomen volledig te vergoeden. Wij verbazen ons daarom over de vele wijzigingen in de verstrekkingsstatus van doorgeleverde bereidingen. Hierdoor komt het leveren van medicatie op maat aan de patiënten in het gedrang. Wat ons betreft een onwenselijke situatie, zeker ook met het oog op therapietrouw, kwaliteit van leven en effectiviteit en veiligheid.  
 
Rationaliteit
Vanuit de Circulaire is het een eis dat de rationaliteit onderbouwd is in productdossiers. Vanzelfsprekend geldt voor onze producten het hoogst haalbare niveau daarin. 
Bereidingen zijn een alternatief op het moment dat geregistreerde eerste keus middelen geen oplossing bieden. Juist op dat moment kunnen we voor specifieke patiënten een oplossing bieden!
 
Op dit moment werken wij in samenwerking met andere doorleverende apotheken aan een reactie richting de verzekeraars om maatregelen te nemen tegen deze drastische beslissing. Het gaat om het unieke recht als apotheker om medicatie op maat aan uw patiënten te kunnen leveren in samenspraak met de voorschrijvers. We hopen dat ook ú zich hard maakt voor de vergoeding van deze producten! Heeft u opmerkingen en/of testimonials over patiëntervaringen met magistrale receptuur dan horen wij deze heel graag via taxe@fagron.nl.
 
 *Voor het volledige overzicht kunt u de taxebrief van Z-Index downloaden.