Fagron innovaties

Snel en eenvoudig, óók als het om producten van onze bereidingsapotheken gaat. Bekijk onze instructievideo's ter ondersteuning.
Ontdek de voordelen van dé revolutionaire nieuwe standaard in dermatologie. NIEUW! Nourisil™ MD, een medisch hulpmiddel voor littekens.
SyrSpend® SF is een superieure suspensiebasis waarmee eenvoudig en snel een vloeibare orale toedieningsvorm bereid kan worden.

Sta samen met Fagron op voor de patiënt!

vr, 13/03/2015

Zorgverzekeraars hebben besloten om per 1 maart een groot aantal apotheekbereidingen niet meer te vergoeden. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, thuiszorg- en terminale patiënten worden getroffen. Zij hebben hierdoor geen toegang tot voor hen noodzakelijke farmaceutische zorg.

De KNMP heeft de zorgverzekeraars al opgeroepen om dit besluit te herroepen. Samen met voorschrijvers, apothekers, patiëntenverenigingen, KNMP en andere belanghebbenden, maakt Fagron zich hier ook hard voor. De zorgvuldige bepaling van de rationaliteit van een voorgeschreven farmaceutische behandeling ligt bij voorschrijvers en apothekers. Zij handelen professioneel in het belang van de patiënt en bepalen welk geneesmiddel voor de patiënt het meest aangewezen is.

Het besluit van de zorgverzekeraars heeft bij patiënten, artsen, specialisten en apothekers al tot veel ophef geleid. Noodzakelijke zorg op maat kan en mag niet in het gedrang komen!

Sta samen met Fagron op voor de patiënt
Via onderstaand email adres en antwoordkaart kunt u uw stem laten horen door specifieke casussen te delen waar u in de dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd. Ook op fagron.nl kunt u uw ervaringen met magistrale bereidingen en de toegevoegde waarde voor de patiënt delen.

Voor verdere vragen of reacties kunt u contact opnemen via staopvoorzorgopmaat@fagron.nl en via
088 – 33 11 133.

antwoordkaart_sta_op_voor_de_patient.pdf