Fagron innovaties

Snel en eenvoudig, óók als het om producten van onze bereidingsapotheken gaat. Bekijk onze instructievideo's ter ondersteuning.
Ontdek de voordelen van dé revolutionaire nieuwe standaard in dermatologie. NIEUW! Nourisil™ MD, een medisch hulpmiddel voor littekens.
SyrSpend® SF is een superieure suspensiebasis waarmee eenvoudig en snel een vloeibare orale toedieningsvorm bereid kan worden.

Nieuwe Circulaire

wo, 07/09/2016

Eind augustus is de Circulaire, die dateert uit 2007, aangepast en voorzien van een nieuwe titel: ’Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’.
De Circulaire heeft altijd een duidelijk kader gevormd over de positie van doorgeleverde bereidingen in Nederland. In de nieuwe versie, die een geldigheidsduur heeft van 3 jaar, wordt een aantal onderdelen aangescherpt en nader gedefinieerd ten opzichte van de voorgaande editie. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Notificatie op productniveau
De eisen die worden gesteld aan het doorleveren gelden ongeacht schaalgrootte en zijn dus ook van toepassing op iedere openbare of ziekenhuisapotheek die doorlevert aan collega’s. Bereidingen die een apotheek doorlevert aan een collega dienen te worden aangemeld bij Z-Index. Uitzondering zijn de individuele bereidingen die op naam worden gesteld, aldus de LNA mededeling*.

Stimulans registraties
Bij een aanzienlijke schaalgrootte zal de Inspectie (IGZ) in samenwerking met het CBG de bereidende partijen benaderen voor het indienen van een registratie. Vanuit Fagron zijn we dit proces al voor een aantal bereidingen aan het verkennen.

Optimalisatie farmacovigilantie
Qua monitoring van bijwerkingen gaat dezelfde systematiek gelden als voor geregistreerde geneesmiddelen. Bij Fagron zijn onze systemen en procedures daarop al ingericht. Daarnaast adviseren we artsen en apothekers, ook als het om bereidingen gaat, bijwerkingen te melden bij Lareb.

Vanuit Fagron zien we deze nieuwe Circulaire als een fraai toekomstbestendig fundament, zeker als het gaat om het borgen van medicatieveiligheid en productkwaliteit. Daarnaast is het voor onze bereidingsfaciliteiten een goede basis voor verdere productontwikkelingen. Ook als het gaat om registraties staan wij daar positief tegenover.

*LNA-mededeling Doorleveren van Apotheekbereidingen

Klik hier voor de Circulaire ‘’Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’’
Klik hier voor de LNA mededeling ‘’Doorleveren van apotheekbereidingen’’