Fagron innovaties

Onlangs is de productie van lang houdbare voorgevulde injectiespuiten gestart. Deze glazen RTA-spuiten worden ontwikkeld in onze nieuwe bereidingsapotheek.
Vanuit Fagron adviseren we artsen en apothekers om patiënten goed te informeren over de gebruiksinstructies van de unit dose neusspray.
Heeft u de frisse verpakkingen van het uitgebreide assortiment aan Chloorhexidine- en Natriumfluoride mondspoelingen al ontdekt?

Menzis zal ‘eigen bereidingen’ en doorgeleverde bereidingen in 2015 nog vergoeden

ma, 03/08/2015
Per 1 maart jl. is de vergoeding van een groot aantal ‘eigen bereidingen’ en doorgeleverde bereidingen (magistrale bereidingen) door verschillende zorgverzekeraars - waaronder Menzis - stopgezet. Op dat besluit komt Menzis nu terug. Eigen bereidingen en doorgeleverde bereidingen zullen door Menzis ten minste tot en met 31 december a.s. aan haar verzekerden worden vergoed.
 
Menzis heeft de bereidingen waarvan de vergoeding per maart werd stopgezet aangemerkt als een bereiding zonder rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie betekent in deze situatie dat - kort gezegd - wetenschappelijk moet zijn onderbouwd dat het geneesmiddel werkt en een geregistreerd alternatief ontbreekt. Bij een groot aantal bereidingen zou niet voldaan zijn aan dit vergoedingscriterium. 
 
In het veld is de discussie over de rechtmatigheid van deze besluitvorming per 1 maart jl. flink opgelaaid. Waarom een bereiding plots niet meer gekwalificeerd werd als rationele farmacotherapie werd immers niet toegelicht door zorgverzekeraars. Ook meenden verschillende patiëntenorganisaties - waaronder de Stichting EGV, Huidpatiënten Nederland (HPN) en de Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) dat het zorgverzekeraars niet zonder meer is toegestaan om halverwege het polisjaar hun beleid te wijzigen. De wijze van communicatie over de algehele besluitvorming was naar de mening van deze organisaties ook niet voldoende zorgvuldig.
 
Menzis heeft mede naar aanleiding van deze reacties geconstateerd dat ze tekort is geschoten in de communicatie over het beleid aan verzekerden. Voor Menzis is dit reden om alsnog haar besluit om de magistrale en doorgeleverde bereidingen niet meer te vergoeden in te trekken. Verzekerden van Menzis zullen in 2015 de eigen bereide geneesmiddelen en doorgeleverde geneesmiddelen die zij voor 1 maart van dit jaar vergoed kregen (zo nodig met terugwerkende kracht) alsnog vergoed krijgen.
 
Menzis heeft aangekondigd in september haar verzekerden en andere partijen verder te zullen informeren over het beleid zoals dat vanaf 1 januari 2016 door haar zal worden gevoerd.
 
Op dit moment is nog onduidelijk of ook andere zorgverzekeraars de besluitvorming van Menzis zullen volgen. Tussen Menzis en het veld - waaronder Stichting EGV, HPN en PVN - zal in de aankomende periode verder inhoudelijk gesproken worden over de invulling van het begrip rationele farmacotherapie.
 
Indien u tegen eventuele problemen aanloopt bij de toegang of vergoeding van een magistraal bereid geneesmiddel, kunt u zich melden bij het Meldpunt Magistrale Bereidingen