Fagron innovaties

Fagron biedt lang houdbare injectiespuiten. Deze zijn gemaakt van glas en hebben een unieke combinatie van kenmerken die bijdragen aan de medicatieveiligheid.
Vanuit Fagron adviseren we artsen en apothekers om patiënten goed te informeren over de gebruiksinstructies van de unit dose neusspray.
Heeft u de frisse verpakkingen van het uitgebreide assortiment aan Chloorhexidine- en Natriumfluoride mondspoelingen al ontdekt?

Fagron zet zich in voor vergoeding van doorgeleverde bereidingen

di, 31/03/2015
Een deel van de doorgeleverde bereidingen blijft nog tot en met 31 mei 2015 vergoed.1
Dat is de uitkomst van het overleg van 19 maart jl. waaraan zorgverzekeraars, patiëntenfederatie NPCF en koepelorganisaties van medisch specialisten, huisartsen en apothekers deelnamen. Deze medicijnen waren eerder van vergoeding uitgesloten. In de periode tot en met 31 mei overleggen zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de definitieve vergoedingsstatus van deze medicijnen. 
 
Declaratieverwerking
De verstrekkingsstatus van deze producten moet in de G-Standaard van april 2015 worden gewijzigd van N (geen verstrekking) naar F (verstrekking als farmaceutische hulp). Hierover zijn de verschillende softwarehuizen geïnformeerd door de Z-Index. Maar ook in de declaratieverwerking van maart moet door zorgverzekeraars rekening gehouden worden met het feit dat een deel van de medicatie wel vergoed gaat worden zoals voorheen. In de bijlage treft u het overzicht van Fagron en de GMP bereidingsapotheken.
 
Fagron blijft strijden voor een structurele oplossing voor het vergoeden van zorg op maat! 
Fagron is het oneens met de eenzijdige beslissing van zorgverzekeraars om een groot aantal bereidingen niet meer te vergoeden vanwege rationaliteit. Beoordeling van de farmacotherapeutische rationaliteit is niet aan zorgverzekeraars, maar aan voorschrijvers en apothekers. Noodzakelijke zorg op maat kan en mag niet in het gedrang komen! We roepen u op om zoveel mogelijk specifieke casussen met ons te delen. Zo kunt u een bijdrage leveren aan de discussie en kunnen wij de omvang van de gevolgen van dit besluit duidelijk in beeld brengen.
 
Sta op voor zorg op maat!