Fagron innovaties

SyrSpend® SF is een superieure suspensiebasis waarmee eenvoudig en snel een vloeibare orale toedieningsvorm bereid kan worden.
Onlangs is de productie van lang houdbare voorgevulde injectiespuiten gestart. Deze glazen RTA-spuiten worden ontwikkeld in onze nieuwe bereidingsapotheek.
Vanuit Fagron adviseren we artsen en apothekers om patiënten goed te informeren over de gebruiksinstructies van de unit dose neusspray.

Hoe veilig is úw VTGM-proces?

Van ziekenhuizen wordt verwacht dat men aan de relevante wet- en regelgeving bij VTGM voldoet zoals in de VMS praktijkgids en Richtlijn VTGM staat vermeld. Deze eisen worden gesteld om de risico’s bij het klaarmaken en toedienen van risicovolle geneesmiddelen in te perken. Maatregelen waarvoor het multidisciplinaire ziekenhuisapotheekteam verantwoordelijk is en veelal een aanzienlijke investering met zich meebrengt.

Om aan de regelgeving te voldoen staan ziekenhuizen voor de keuze om de huidige VTGM-processen zoveel mogelijk centraal in de ziekenhuisapotheek uit te voeren, decentraal op de verpleeg- en behandelafdelingen te optimaliseren en/of geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Belangrijke afwegingen hierbij zijn de kwaliteit van het eindproduct, de tijd die nodig is voor het voor toediening gereed maken en de kosten die met het gehele proces gemoeid zijn. Ready To Administer (RTA ) producten van Fagron worden onder GMP-condities geproduceerd en bieden u ondermeer een oplossing wanneer uw bereidingscapaciteit niet toereikend is. Daarnaast bieden de RTA -producten van Fagron grote voordelen op de verpleeg- en behandelafdelingen omdat de risico’s ten aanzien van fouten in de samenstelling en microbiologische contaminatie worden geminimaliseerd terwijl de tijdswinst besteed kan worden aan de primaire zorg van patiënten.